Kamis, 2 Juli 2020

Sahabat Agung Aisyah binti Abu Bakr r.a. (w. 58 H/678 M)

 معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. “Orang yang mengajarkan kebaikan akan didoakan dapat ampunan oleh semua makhluk, termasuk oleh ikan-ikan di...